• (ชนิดรูป : jpeg, jpg, png, gif || ขนาดรูป : ไม่เกิน 50 KB)
การแจ้งการชำระเงิน
 • ทำการชำระเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

  ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี: บจก.สยาม อะกริ ซัพพลาย
  บัญชีออมทรัพย์

  เลขที่บัญชี: 062-3-16503-5

 • กรอกแบบฟอร์ม แจ้งการชำระเงิน

  • กรอกหมายเลขรายการสั่งซื้อของคุณ (ตัวอย่าง: 000000001 คุณสามารถดูได้จากในอีเมลของคุณ)
  • กรอกชื่อ, อีเมล์(e-mail) ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า
  • กรอกข้อมูลการชำระเงิน เช่น วัน-เวลา
  • แนบหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปการโอนเงิน